kontrakty terminowe FW20M10

Posted by Marek | Posted in kontrakty terminowe | Posted on 31-03-2010 7:23 pm

3

FW20M10

FW20M10

Jeśli miałbym kolokwialnie ocenić ostatni okres to powiedziałbym, że: „coś niedźwiedzie mizernie wykorzystują tę przerwę na kawę, którą zrobiły sobie byki”. Na wykresie można zaobserwować znajomą formację, która daje nam do zrozumienia, że możliwy jest dość sensowny ruch w górę.

W tym miejscu otworzyłbym pozycje długie, oczekując wybicia z trójkąta w górę. Jako potencjalny zasięg wzrostów przyjąłbym 2550-60, gdzie zamknąłbym część otworzonych pozycji.

Zlecenia zabezpieczające dla pozycji długich ustawiłbym przy 2478. W przypadku przełamania tego zakresu cenowego, otworzyłbym pozycje krótkie oczekując pogłębienia ruchu korekcyjnego z zasięgiem co najmniej 30 punktów.

Przypominam również, że w dalszym ciągu preferencje pozostają przy pozycjach długich i wszystkie sygnały powstałe na bazie techniki Ichimoku dały sygnał kupna. Dlatego też pamiętajmy, że gramy zawsze z trendem i przy otwieraniu pozycji krótkich należy zachować dużą dozę ostrożności.

Kolastyna

Posted by Marek | Posted in akcje | Posted on 29-03-2010 7:18 pm

0

Kolastyna

Trzynaście sesji temu doszło do przecięcia się linii Tenkan-sen i Kijun-sen, które wygenerowało wstępny sygnał kupna. Było to jednak dla mnie zbyt wcześnie, na podejmowanie decyzji o kupnie i dopiero teraz po opuszczeniu obszaru chmury zakupiłbym spory pakiet tych akcji.

Zlecenia zabezpieczające dla zakupionych walorów ustawiłbym przy poziomie 0,49.

FUSD

Posted by Marek | Posted in kontrakty terminowe | Posted on 25-03-2010 5:54 pm

0

FUSD

FUSD

Jeśli miałbym kolokwialnie podsumować dzisiejszą sesję to ująłbym to słowami: „Czas się zwijać!”.

Dotarliśmy do górnej krawędzi chmury i w tym miejscu ambicje byków się zatrzymały. Jest to nieprzypadkowy rejon cenowy, zatem w tym miejscu zamknąłbym wszystkie pozycje długie i otworzył drobną ilość pozycji krótkich (ze Stop Loss’em powyżej dzisiejszego maksimum), oczekując korekty, która zniosłaby co najmniej 50% obecnego ruchu wzrostowego.

Kontrakty terminowe fw20m10

Posted by Marek | Posted in kontrakty terminowe | Posted on 19-03-2010 7:17 pm

2

fw20m10

fw20m10

Dziś po raz pierwszy przyjrzymy się czerwcowej serii kontraktów terminowych na indeks wig20 pod kątem techniki Ichimoku.
Na wykresie można łatwo zauważyć, że opuściliśmy obszar chmury generując sygnał kupna, jednak świeca jaka powstała podczas wybicia sugeruje, że siły w obozie byków wyczerpują się. Kolejne dwie świece potwierdziły tę hipotezę. Obecnie spodziewałbym się jeszcze jakiegoś pogłębienia spadków, gdzie możemy dojść nawet do okolic 2400. W tym miejscu posiadacze pozycji krótkich będą mogli zamknąć swoje pozycje i w tym miejscu wziąłbym również pozycje długie oczekując testu szczytu z 20 stycznia, czyli dojścia do oporu w rejonie 2515. Jest to według mnie jeden z najbardziej prawdopodobnych wariantów i zaznaczyłem go na wykresie.

Zlecenia zabezpieczające dla tak otwartych pozycji długich ustawiłbym kilka punktów poniżej 2400.

W przypadku dojścia do okolic 2515 będzie można zamknąć połowę pozycji długich i przesunąć zlecenia zabezpieczające dla pozostałych w rejon 2470. Osoby preferujące agresywne strategie będą mogły otworzyć w rejonie 2515 pozycje krótkie, gdyż z tego miejsca można się spodziewać jakiejś korekty. Przy czym koniecznie należy pamiętać, że średnioterminowo dalej przewagę mają pozycje długie i po korekcie możemy zobaczyć nawet więcej niż 2515.

Kontrakty terminowe FUSD

Posted by Marek | Posted in kontrakty terminowe | Posted on 19-03-2010 6:43 pm

0

FUSD

FUSD

Kontrakty terminowe FUSD wybiły się dołem z chmury, lecz przeprowadzenie tego udanego ataku podaży nie ma potwierdzenia w świecach japońskich co może wstępnie sugerować, że teraz nastąpi większy wzrost dolara wobec złotówki. W tym miejscu zamknąłbym wszystkie pozycje krótkie i jednocześnie obrócił je na pozycje długie, oczekując testu 289, gdzie znajduje się linia Kijun-sen (kolor niebieski).  W przypadku pokonania tego poziomu droga do dalszych wzrostów zostanie otwarta. Zostanie również wtedy wygenerowany kolejny sygnał kupna z opcją testu górnych krawędzi Kumo (chmury).

Stop dla takiej pozycji ustawiłbym przy 285,5, gdzie zamknąłbym wszystkie pozycje długie i wziął drobną ilość pozycji krótkich, oczekując testu luki hossy w rejonie 282.

Lotos

Posted by Marek | Posted in akcje | Posted on 17-03-2010 7:01 pm

0

Lotos

Lotos

Kurs Lotosu zbliża się nam do górnych ograniczeń chmury i w momencie dojścia do jej górnej krawędzi sprzedałbym część tych akcji realizując zysk i oczekując w tym miejscu uaktywnienia się podaży, która będzie próbowała wykreować jakąś korektę.

Zlecenia zabezpieczające dla pozostałej części akcji ustawiłbym przy 28,60.

Kontrakty terminowe FW20H10

Posted by Marek | Posted in kontrakty terminowe | Posted on 16-03-2010 5:01 pm

3

fw20h10

fw20h10

Więc jednak  stało się to co sugerowałem w ostatnim wpisie po osiągnięciu szczytu nastąpił test przebitej chmury, który wypadł pozytywnie. Podczas korekty mogliśmy uzupełnić pozycje długie. Na jutrzejszej sesji spodziewam się, że wzrosty mogą dojść do okolic 2485-95, gdzie zamknąłbym część pozycji długich, jednocześnie przesuwając zlecenia zabezpieczające dla pozostałych pozycji długich na 2400. Zaznaczyłem na wykresie też poziom 2485, gdyż jeśli po intraday’owym przekroczeniu go, na zamknięciu sesji znajdziemy się poniżej to będzie sugerowało, że siły byków zostaną poddane próbie prawdy.

Pozycje długie nadal są w pełni preferowane, jednak tak silne wzrosty bez żadnej większej korekty nie mogą trwać wiecznie, zatem jeśli ktoś nie otworzył pozycji długich podczas ostatniej drobnej korekty, to zalecam wstrzemięźliwość przy otwieraniu nowych L, gdyż stosunek ryzyko/zysk jest na tym etapie ruchu niekorzystny. Co więcej, osoby podejmujące agresywniejszy trading mogą już moment ewentualnego zejścia (po poprzednim pokonaniu tego zakresu) poniżej 2485 potraktować jako sygnał do krótkoterminowego zajęcia pozycji krótkich, oczekując co najmniej 30 pkt. zejścia w dół.

Kontrakty terminowe FW20H10

Posted by Marek | Posted in kontrakty terminowe | Posted on 14-03-2010 11:32 am

0

fw20h10

fw20h10

Jednak przeczucie mnie nie myliło i dotarliśmy do 2450 po czym nastąpił powrót. Wybiliśmy się także z chmury, co powinno sugerować kontynuację wzrostów, jednak technikę Ichimoku należy obowiązkowo stosować z techniką świec japońskich, które w tym wypadku nie potwierdzają jeszcze ważności sygnału otrzymanego poprzez wybicie z chmury. Co więcej, można się spodziewać teraz odreagowania ostatnich spadków i próby sforsowania chmury, tym razem od góry, zatem na otwieranie pozycji długich jest teraz nieco za późno.

Technicznie dalej jednak przewagę mają pozycje długie, jednak otwierałbym je dopiero po zejściu do 2380-90. Zlecenia zabezpieczające dla wszystkich pozycji długich ustawiłbym przy 2365. Zejście poniżej 2360 potraktowałbym jako intraday’owy sygnał sprzedaży i otworzył drobną ilość pozycji krótkich, które zwiększyłbym po zejściu poniżej 2340. Zlecenia zabezpieczające dla takich pozycji krótkich ustawiłbym powyżej 2400.

BZWBK

Posted by Marek | Posted in akcje | Posted on 09-03-2010 9:43 pm

0

BZWBK

BZWBK

Ciekawa sytuacja występuje na wykresie BZWBK i myślę, że warto przyjrzeć się temu bankowi bliżej.

Powoli opuszczamy obszar chmury wzmacniając słaby sygnał kupna wygenerowany sześć sesji temu. Jeśli na następnej sesji zamkniemy się powyżej chmury, rozważyłbym zakup tych akcji, oczekując testu 192zł. W przypadku pokonania wyżej wymienionego oporu, szacowałbym potencjalny zasięg na okolice 220zł, gdzie znajduje się 61,8% zniesienie Fibonacciego dużej fali spadkowej rozpoczętej w maju 2007 roku.

Zlecenia zabezpieczającej dla tej pozycji ustawiłbym przy 177,5żł.

Bytom

Posted by Marek | Posted in akcje | Posted on 09-03-2010 6:03 pm

0

Bytom

Kilka sesji temu wybiliśmy się z chmury w górę, po czym nastąpił ruch powrotny, który zatrzymał się na niebieskiej linii Kijun-sen. Została ona trzykrotnie wybroniona i dodatkowo na dzisiejszej sesji, na białej świecy zbliżyliśmy się do górnego ograniczenia chmury.

W przypadku wzrostu kursu ponad górną krawędź chmury, otrzymamy kolejny sygnał kupna i wtedy rozważyłbym zakup tych akcji, oczekując sporego wzrostu.

Zlecenia zabezpieczające (SL: Stop Loss), dla tak zakupionych akcji, ustawiłbym przy poziomie 0,79. Spadek poniżej tego poziomu, gdzie znajduje się linia Kijun-sen, wygeneruje nam sygnał sprzedaży, negujący rzecz jasna wariant wzrostowy.

kontrakty terminowe FKGHH10

Posted by Marek | Posted in kontrakty terminowe | Posted on 05-03-2010 6:17 pm

0

Dochodzimy powoli do górnych ograniczeń chmury i w momencie zbliżenia się do górnej krawędzi chmury zamknąłbym część kontaktów, a zlecenia zabezpieczające dla pozostałych przesunął na poziom 99.

FKGHH10

FKGHH10

Kontrakty terminowe FW20H10

Posted by Marek | Posted in kontrakty terminowe | Posted on 05-03-2010 5:42 pm

0

fw20h10

fw20h10

Po zrealizowaniu się formacji podwójnego dna mamy od 2300 sygnał kupna. Wzrosty, które widzieliśmy wyglądają okazale i co więcej jest jeszcze trochę miejsca na wzrosty i dopiero przy 2450 zamknąłbym część pozycji długich, gdyż ten rejon może okazać się lokalnym szczytem, po osiągnięciu którego spodziewałbym się co najmniej 50 punktowej korekty. Dla pozostałych pozycji długich zlecenia zabezpieczające umiejscowiłbym bym pod 2365.

Verified by MonsterInsights