Miedź – cenny „predictor” indeksu wig20

Posted by Marek | Posted in Surowce | Posted on 04-09-2011 2:18 pm

7

FCopper - interwał tygodniowy - cena za funt miedzi w USD

FCopper - interwał tygodniowy - cena za funt miedzi w USD

Znajdujemy się obecnie w bardzo ciekawym miejscu na miedzi. Myślę, że warto ją teraz bacznie obserwować.

Kurs  zatrzymał się w nieprzypadkowym rejonie cenowym. Jeśli nie wytrzyma on kolejnego ataku niedźwiedzi, będzie wtedy bardzo dobra okazja do gry na spadki.

Warto również zauważyć, że największą wagę w indeksie wig20 posiada KGHM. Jest to ~15%. Jeśli miedź rozpocznie silną falę spadkową, jego kurs również będzie zniżkował. Docelowo w takim przypadku jego silny spadkowy impet pociągnie nieubłaganie nasz flagowy indeks w dół. Miedź może nam zatem z wyprzedzeniem pokazać w jakim kierunku ruszy wig20 i nie powinna być lekceważona.

JSW – rozliczenie transakcji

Posted by Marek | Posted in akcje | Posted on 04-09-2011 11:37 am

3

Spekulacja krótkoterminowa została ostatecznie zakończona stratą. Niefortunnie po zakupie zaczęły się pojawiać w mediach negatywne informacje dotyczące „gigantycznej” straty JSW. Wynik dla tych akcji wyniósł -9%. Przy czym utrzymane były wszelkie zasady zarządzania kapitałem (na każdej transakcji mogę utracić maksymalnie 1% kapitału). Zarządzanie kapitałem to podstawa.

Przykład:
Jeśli się utraci 50% kapitału, to by wyjść na zero należy uzyskać 100% + prowizje ;)
Jeśli się utraci 1% kapitału, wystarczy odrobić 1,01% + prowizje.

Podstawą do zajęcia pozycji było wybicie ostatniego lokalnego szczytu. Kontekstem prowzrostowym był natomiast fakt, iż JSW wchodzi do indeksu wig20. Będzie tam ze sporą wagą (3,06%). Przez to wszystkie fundy, które odwzorowują ruchy wigu20 będą musiały się zaopatrzyć w proporcjonalną – do wagi w indeksie – ilość akcji JSW. Przykładowo jeśli fundusz zagraniczny, który odwzorowuje wig20 ma 10 mld zł, to będzie musiał zakupić akcji za 306 mln zł.

Jednak gruby mnie przechytrzył. Skoro musi zakupić tak duże pakiety, to będzie dążył to tego by kupić je jak najtaniej. Nie sądziłem, że aż tak tanio. Read the rest of this entry »

DAX Futures – przegląd tygodniowy

Posted by Marek | Posted in kontrakty terminowe | Posted on 03-09-2011 11:48 am

9

Giełda nie rozpieszcza naszych zachodnich sąsiadów. DAX jest bardzo słaby. Od sygnałów sprzedaży powstałych cztery tygodnie temu, rynek ten dalej wygląda bardzo słabo. Komplet wskazań techniki Ichimoku ma negatywny charakter.

Możliwe jednak, że  wkrótce dojdzie do korekty, która wzniesie DAX znów powyżej 6000 punktów. Read the rest of this entry »