Kontrakty terminowe na ropę naftową – FOIL

Posted by Marek | Posted in Surowce | Posted on 26-02-2011 10:04 pm

2

FOIL

FOIL - skala tygodniowa

Na wykresie kontraktów na ropę naftową w skali tygodniowej trendem głównym również pozostaje trend wzrostowy.

Jednak w rejonie 61,8% zniesienia Fibonacciego siły podażowe przystąpiły do ataku. Możliwe, że w tym rejonie wystąpi większa korekta cen. W takim przypadku, osoby nie preferujące rynków z dźwignią finansową, mogą przyjrzeć się certyfikatom RCSCRAOPEN.

Negacją tego scenariusza, będzie anulacja formacji spadającej gwiazdy, która pojawiła się na wykresie w skali dziennej.

Komentarze 2 komentarze

Arabia Saudyjska zwiększyła wydobycie ropy więc możliwy i prawdopodobny wydaje się powrót do średnioterminowego kanału wzrostowego.
Co do RCSCRAOPEN to ich cena uzależniona jest od wartości dolara$, jak się kształtują perspektywy w tej kwestii?

Dla dolara nie potrafię jednoznacznie ocenić rozwoju wydarzeń. Odrobinę przychylam się do wariantu wzrostowego.

Verified by MonsterInsights